bannerthanh


saigonact.edu.vn

Câu chuyện một dòng sông

Việt Nam chúng ta có rất nhiều con sông nổi tiếng vì vẻ đẹp, về giá trị văn hoá và về truyền thống lịch sử.

Xem tiếp...

Mẹ, Chị và quê hương

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Tôi sinh ra ở một tỉnh miền Trung nghèo. Cuộc đời đã cho tôi lựa chọn Sài Gòn thành nơi gắn bó hơn 30 năm. Nhưng trong tôi Tam Dân- Tam Kỳ -Quảng Nam mãi mãi không bao giờ ròi xa.

Xem tiếp...