bannerthanh


saigonact.edu.vn

Câu chuyện một dòng sông

Việt Nam chúng ta có rất nhiều con sông nổi tiếng vì vẻ đẹp, về giá trị văn hoá và về truyền thống lịch sử.

Trong rất nhiều con sông ấy, nổi tiếng nhất vẫn là một con sông đã hai lần chứng kiến sự chiến thắng của quân dân Đại Việt đối với kẻ thù Trung Quốc.

Lần chiến thắng thứ nhất là vào năm 938, lợi dụng tình hình rối ren của Đại Việt, nhân sự cầu cứu của Kiều Công Tiển, nhà Nam Hán ( Trung Quốc) đã cho một đội hùng binh theo đường thủy con sông này tấn công nước ta.

Ngô Quyền ( 897-944) vị tướng lừng danh đã lợi dụng thủy triều lên xuống của dòng sông, cắm gỗ lim vót nhọn bọc sắt dưới lòng sông. Khi nước thủy triều lên, ông cho thuyền nhẹ tấn công địch và giả thua chạy về bãi cọc. Quân giặc tưởng thật đuổi theo. Khi thủy triều xuống nhanh, thuyền giặc bị cọc sắt đâm, quân thù chết hết 7, 8 phần. Tướng giặc Hoằng Thao cũng chết trong đám quân binh.

Bức họa miêu tả trận chiến sông Bạch Đằng.

Sau chiến thắng, đất nước bước vào thời kỳ tự chủ dài lâu. Ngô Quyền lên ngôi vua và được gọi là Vua của các vị vua vì điều này.

Lần chiến thắng thứ hai trên con sông này cũng được lịch sử lưu danh là vào năm 1288, khi quân Nguyên Mông ( Trung Quốc) đưa 4 vạn thủy binh xuôi con sông tấn công Đại Việt.

Trần Quốc Tuấn ( 1228-1300) lúc ấy là Quốc công Tiết chế ( còn được gọi là Trần Hưng Đạo) cùng Thượng hoàng Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông thống lĩnh ba quân đánh thắng quân thù.

Kế sách vẫn như thời Ngô Vương Quyền là cắm cọc sắt giữa lòng sông, lợi dụng thủy triều lên xuống để nhử giặc và tấn công.

Tuy nhiên, chiến thắng lần này khá lớn, hơn 4 vạn quân Nguyên Mông đã phơi thây và nhiều tướng lĩnh giặc bị bắt sống như Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp,

Chiến thắng này đã quyết định toàn bộ chiến thắng lần thứ 3 của quân Nguyên Mông đối với Đại Việt.

Con sông gắn với truyền thống lịch sử trên tự ngàn xưa đã đi vào thơ ca và văn học của người Việt Nam chúng ta. Con sông ấy là sông Bạch Đằng.

Các em hãy tự hào khi là học sinh ngôi trường gắn liền con sông của lịch sử, của truyền thống chống ngoại xâm phương Bắc, sông Bạch Đằng.

Các em hãy nhìn logo của trường ta, nhìn những cọc sắt nhọn trên sông đâm bao nhiêu tàu giặc tự ngàn xưa để yêu thêm đất nước và tự hào là dân Việt Nam.

BAN TRUYỀN THÔNG - SAIGONACT

Gửi bình luận


Security code
Thử lại