CHUTINHANH TOP

“Mùi cỏ cháy” tham gia LHP Pháp ngữ 2012

MuicochaythamgiaLHPPhapngucvThông tin từ Cục Điện Ảnh cho biết, Cục đã gửi 2 bộ phim Mùi cỏ cháy (đạo diễn Hữu Mười) và Tâm hồn mẹ (đạo diễn Phạm Nhuệ Giang) tham gia LHP Pháp ngữ 2012.

Xem tiếp...